Minimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 28.09.2023 r. wynosi 60 zł za jedno dziecko, po 50 zł za dwoje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 100 zł) oraz po 40 zł za troje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 120 zł).
Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
70 8093 0000 0008 1562 2000 0010
Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa