Minimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 29.09.2022 r. wynosi 50 zł za jedno dziecko, po 40 zł za dwoje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 80 zł) oraz po 30 zł za troje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 90 zł).

Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Sokółce

70 8093 0000 0008 1562 2000 0010

Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa