19 czerwca 2024 roku odbyła się w szkole uroczystość wręczenia uczniom klas ósmych tytułów „Ambasador Szkoły”. W spotkaniu uczestniczyli wyróżnieni uczniowie, ich rodzice, dyrekcja oraz wychowawcy.

W tym roku Rada Pedagogiczna przyznała tytuły Ambasadorów Szkoły 15 absolwentom, którzy mogą być dumni ze swoich osiągnięć w nauce, zdobyli tytuł laureata bądź finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych lub też wyróżnili się w innych konkursach o zasięgu gminnym czy powiatowym. Wielu nagrodzonych uczniów wywalczyło medale w rywalizacji sportowej w łyżwiarstwie i piłce siatkowej na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Ten zaszczytny tytuł przyznano również uczniom szczególnie aktywnym w działaniach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego – wolontariacie, Samorządzie Uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Miasta, Poczcie Sztandarowym.
Wyróżnienia wręczył pan dyrektor razem z wychowawcami klas ósmych – p. Joanną Zajczyk oraz p. Henryką Sarosiek.
Wydarzenie umiliły występy uczniów Szkoły Muzycznej, którzy zagrali na saksofonie.

Z całego serca gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, życzymy sukcesów w nowych szkołach, wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji planów oraz marzeń.

Ambasador Szkoły 2024 – lista uczniów

Klasa VIIIa:
Julia Biernacka
Julia Łapicz
Oskar Jurczewski

Klasa VIIIb:
Natalia Bielawska
Weronika Borys
Wojciech Chłus
Natalia Czaplejewicz
Paulina Czaplejewicz
Artur Dobrenko
Adam Januszkiewicz
Magdalena Kalenik
Emilia Kiczuk
Bartosz Kondrat
Patrycja Witulska
Szymon Żyliński