Drodzy Ósmoklasiści!

Znane są już terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, oznacza to, że w najbliższym czasie będziecie dokonywać jednego z ważniejszych wyborów w Waszym życiu – wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej.

Harmonogram tegorocznej rekrutacji:

➢ Wybór szkoły ponadpodstawowej, ewentualnie 3 szkół;

➢ 14 – 16.05.2024 - Egzaminy ósmoklasisty;

➢ 13.05 - 18.06.2024 do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego;

➢ 15.05 - 29.05.2024 - Złożenie dokumentów i wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i specjalnych klas wymagających wcześniejszego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej. Sprawdziany i próby zostaną przeprowadzone w terminie 31.05 - 07.06.2024, wyniki podane będą do 10.06.2024;

➢ 13.05 – 17.07.2024 – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie, które odbywają się zazwyczaj w szkołach ponadpodstawowych na początku lipca.

➢ 21.06 – 09.07.2024 do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można również dokonywać zmian wyboru szkół;

➢ 16.07.2024 do godz. 10.00 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

➢ do 19.07.2024 do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

➢ 22.07.2024 do godz. 10.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

* do 25.07.2024 - Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni.

➢ 23.07.2024 – Udostępnienie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Pamiętajcie, aby dokonać trafnego i mądrego wyboru szkoły ponadpodstawowej, warto najpierw poznać oferty szkół ponadpodstawowych, zasady i terminy związane z rekrutacją, później odpowiedzieć sobie na pytania: co jest tak naprawdę ważne dla mnie? Czy chcę dalej się uczyć, potem pójść na studia, czy może zdobyć zawód i jak najszybciej znaleźć pracę? Jaki typ szkoły będzie dla mnie najkorzystniejszy - TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy może SZKOŁA BRANŻOWA? Wybór szkoły ponadpodstawowej należy szczegółowo przedyskutować z rodzicami, bowiem to oni są najlepszymi doradcami. Ja również służę pomocą i wsparciem.
W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się ze mną osobiście w godzinach konsultacji, przez dziennik elektroniczny, Messenger, Facebook lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można się też ze mną umówić na indywidualne konsultacje, wspólnie ustalimy termin i formę kontaktu.

Marta Doroszkiewicz

Rodzice zgłaszający dzieci na korzystanie ze stołówki proszeni są o uzupełnienie "Karty zgłoszenia na obiady" (do pobrania poniżej w dokumentach) i dostarczenie jej do intendenta.

Od dnia 1 września 2023 r. opłata za jeden obiad wynosi 6 zł.

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 84 zł. Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w wycieczkach szkolnych proszeni są o odliczenie 6,00 zł za każdy dzień wycieczki.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

W przypadku nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim w sprawie naliczeń odpisów prosimy o kontakt z intendentem.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.

 

Jadłospis na miesiąc czerwiec:

budynek I 

 budynek II


Dokumenty:

 1. regulamin stołówki szkolnej
 2. karta zgłoszenia na obiady do stołówki szkolnej
 3. rezygnacja z obiadów w stołówce szkolnej

Minimalna kwota ustalona przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 28.09.2023 r. wynosi 60 zł za jedno dziecko, po 50 zł za dwoje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 100 zł) oraz po 40 zł za troje dzieci uczęszczających do SP1 (wpłata - 120 zł).
Wpłaty na Radę Rodziców należy realizować na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
70 8093 0000 0008 1562 2000 0010
Tytuł wpłaty: imię nazwisko ucznia, klasa

 • Uczniowie i rodzice, którzy potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą skontaktować się z psychologiem oraz pedagogami szkolnymi przez adres e-mail:   

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Uczniowie i rodzice, którzy potrzebują pomocy przy wyborze szkoły ponadpodstawowej lub z zakresu doradztwa zawodowego mogą skontaktować się z doradcą zawodowym przez adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2020-08-28