Opłaty za obiady w miesiącu kwietniu 2019 roku wynoszą 36 zł.

Opłaty za obiady w oddziale "0" w miesiącu kwietniu 2019 roku wynoszą 60 zł.

Opłat za obiady można dokonywać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 kwietnia 2019 roku.