Opłata za obiady za miesiąc luty 2021 roku dla klas I - III wynosi 70 zł.

Proszę nie robić odpisów bez konsultacji z intendentem.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 bieżącego miesiąca.

Karta zgłoszenia na obiady.