Wiadomości

  • Od 2 września klasy I-III realizują zajęcia dydaktyczne w budynku I przy ul. Grodzieńskiej 43 w przydzielonych salach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia lekcyjne w oddziale IV - VIII (z wyłączeniem informatyki i wf) odbywają się w jednej sali lekcyjnej.
  • Kurs powrotny autobusu szkolnego jest o godzinie 14:45.
  • Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych. W szczególności maski nosimy w czasie przerw międzylekcyjnych. W każdej sytuacji na korytarzu szkolnym, w szatni, w bibliotece, w sekretariacie, w kolejce do stołówki oraz wchodząc i wychodząc ze szkoły.
  • Na terenie szkoły w każdej sytuacji staramy się zachowywać bezpiecznie.