24 listopada na  wydziale elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się uroczysta inauguracja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Wśród 300 dzieci (z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz) na auli zasiadło 99 "młodych studentów" z gminy Sokółka - w tym 22 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce.

Po przemówieniach m.i: rektora PB, organizatorów PUD, burmistrzów w/w miast (z Sokółki pana Adama Kowalczuka) nastąpiło uroczyste wręczenie indeksów. Następnie młodzi studenci wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat: ”Kim dla mnie jest robot?” oraz mieli okazję przyjrzeć się z bliska kilku robotom, które powstały na Politechnice.

Na koniec na wszystkich czekała niespodzianka - olbrzymi tort z okazji 10 urodzin Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Następny wyjazd na Politechnikę Białostocką zaplanowany jest na 15 grudnia.