Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2020 roku wynoszą 73,5 zł.

Pieniądze należy wpłacać na konto nr: 74 1240 5211 1111 0010 8724 5393

W tytule przelewu proszę podawać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Opłat dokonujemy do dnia 15 września 2020 roku.

Obiady będą wydawane od 2 września 2020 roku.