"Gdy widzę dziecko, ogarniają mnie dwa uczucia:
czułość do tego, kim ono jest, oraz szacunek
do tego kim może zostać w przyszłości"
L. Pasteur

Godziny pracy doradcy zawodowego.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
08:45 - 09:45
11:30 - 12:30
10:45 - 12:45 09:40 - 11:40
12:45 - 14:45
12:00 - 13:00 10:35 - 12:35

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy to specjalista, który pomaga odkryć potencjał ucznia – czyli między innymi jego zainteresowania, pasje, umiejętności, predyspozycje czy osobowości zawodowe, w ostatniej klasie wspiera go w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Wybór szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej to pierwszy ważny krok w karierze. Bez względu na to, czy wybierze się zawód (technikum, branżowa szkoła I stopnia) czy też kształcenie ogólne (liceum ogólnokształcące), ten wybór będzie wpływał na dalsze decyzje. Doradca zawodowy pomaga dokonać trafnego wyboru poprzez określenie potencjału ucznia, potem przedstawia potencjalne szkoły oraz zawody, w których można najpełniej rozwijać swoje możliwości. Doradca doradza, wskazuje, wyjaśnia, informuje, ale ostateczną decyzję podejmuje zawsze uczeń wspólnie z rodzicami.

W szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Skierowany jest zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W bieżącym roku szkolnym doradztwem zawodowym objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły. Spotkania z doradcą zawodowym odbywają się na zajęciach wychowawczych, podczas spotkań grupowych i indywidualnych z uczniami i rodzicami.

Szkolny doradca zawodowy Marta Doroszkiewicz w II semestrze zaprasza również na indywidualne konsultacje:

  • dla uczniów klas VIII i III gimnazjum: podczas długich przerwy oraz w środę - godz. 15.30 - 16.00, sala 09
  • dla rodziców: pierwszy poniedziałek miesiąca - godz. 16.30 - 17.00, sala 106

I osiągnij sukces.

Marta Doroszkiewicz