Sobotni poranek, a na Mickiewicza i Grodzieńskiej głośna muzyka, blask instrumentów, różowe i turkusowe spódniczki, młodzi ludzie. Na uczniowskich bluzkach i koszulach niebieski emblemat. Powinien kojarzyć się z niezapominajkami?

Zapewne tak, przecież  stulecie szkoły utkwi w naszej pamięci. Ze szkołą, która polską tożsamość zyskała w roku 1918, wiąże się życie wielu pokoleń. A my możemy tylko być wdzięczni, że teraz tu jesteśmy i możemy świętować stulecie niepodległości Ojczyzny i stulecie naszej szkoły. Sokólskie ulice, młodzieżowa orkiestra dęta i taniec mażoretek prowadzą nas  do kościoła św. Antoniego.

Tam oficjalnie rozpoczęliśmy obchody jubileuszu powstania SP nr 1 w Sokółce. W kolegiacie serdecznie  powitał wszystkich ks. kanonik Stanisław Gniedziejko. Mszę Świętą celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wraz z absolwentem naszej szkoły kanonikiem honorowym Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej ks. Piotrem Augustynowiczem oraz pracującymi tu w minionych latach ks. Andrzejem Proniewskim, rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, i ks. Dariuszem Sokołowskim, ojcem duchownym białostockiego seminarium.

Potem nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej zasłużonego kierownika Romana Pawłowskiego, który przed wojną planował urządzenie basenu na dachu nowoczesnej szkoły, a został zabity w Katyniu.

Małe i wielkie uroczystości zazwyczaj odbywają się na sali gimnastycznej, więc tak stało się i tym razem. Uroczystą akademię rozpoczęły Mazurek Dąbrowskiego oraz polonez wytańczony przez dzieci z najmłodszych klas.

Pan dyrektor Zbigniew Laszuk przywitał gości, wśród których znaleźli się dawni pracownicy szkoły, absolwenci, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Miłe słowa skierował do nas Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, a później minister Jarosław Zieliński oraz posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: p. Mieczysław Kazimierz Baszko,  p. Bernadeta Krynicka, p. Dariusz Piątkowski. Głos zabrali też kurator oświaty w Białymstoku p. Beata Pietruszka, wizytator p. Bogumiła Koniuszewska, starosta powiatu sokólskiego p. Piotr Rećko, burmistrz Sokółki p. Ewa Kulikowska, dyrektor ZSI w  Sokółce p. Maria Lila Andrzejewska, dyrektor ZSO w Sokółce p. Anna Andrzejewska, a także przewodnicząca Rady Rodziców SP1 pani Agnieszka Kozakiewicz, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej p. Maciej Szczęsnowicz, prezes LGD „Szlak Tatarski” p. Piotr Bujwicki i przewodniczący Rady Stowarzyszenia p. Krzysztof Szczebiot. O tym, że polscy Tatarzy cenią dzieła Mickiewicza, a Sonety krymskie darzą wielkim sentymentem, wspomniał imam Aleksander Bazarewicz. Natomiast o wielkich sukcesach sportowych ,,Jedynki” ciekawie opowiadał emerytowany dyrektor Henryk Cudnik. Wśród nas byli również przewodniczący Rady Miasta p. Daniel Supronik oraz radny p. Antoni Cydzik.

Z prawdziwą przyjemnością obejrzeliśmy wokalne, taneczne i recytatorskie występy uzdolnionej artystycznie młodzieży, a hasłem przewodnim uroczystości stały się słowa Adama Mickiewicza: „Tylko to dzieło jest czegoś warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć”.
Po zakończeniu części oficjalnej wielu zaproszonych z zainteresowaniem obejrzało wystawę historycznych pamiątek – dawnych zdjęć, albumów i starych kronik szkoły, zaś księgę pamiątkową wzbogaciły nowe, ważne wpisy.
Warto również dodać, że tego dnia swoją opieką otoczyli nas uczniowie oddziałów gimnazjalnych i klas siódmych należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Gościom, którzy swoją obecnością uświetnili obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Mamy nadzieję, że będzie ona służyć wielu kolejnym pokoleniom. Świadkiem tworzącej się w jej murach historii będzie zasadzony dziś dąb „Mickiewicz”.