Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce uchwalony przez Radę Pedagogiczną
w dniu 6 października 2020 roku.

Statut szkoły - dokument pdf

Zmiany w Statucie szkoły - dokument pdf.