Wiadomości


Zastępstwa


Od 17 maja 2021 roku zmienia się tryb pracy szkoły.

 1. W oddziałach I - III - zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z planem lekcji klas I - III.
  Klasy pierwsze i drugie w budynku I.
  Klasy trzecie w budynku II.
 2. Klasy IV - VIII uczą się w trybie pracy hybrydowej zgodnie z planem lekcji klas IV - VIII (plan bez zmian).
  17, 18, 19 maja 2021 r.: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e - nauka w szkole
  20, 21, 24 maja 2021 r.: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 8a, 8b, 8c - nauka w szkole
  28 maja 2021 r.: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e - nauka w szkole

Szkoła od nowa. W jaki sposób wspierać uczniów w momencie powrotu do szkoły?


Przed egzaminem ósmoklasisty.

 1. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.
 2. Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 Aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.
 4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 Załączniki Aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.

Szkoły ponadpodstawowe, które przysłały nam swoje oferty edukacyjne.
 1. Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje noszenia masek ochronnych.
 2. Na terenie szkoły w każdej sytuacji należy zachować bezpieczną wzajemną odległość.

 1. Akademia cyfrowego edukatora
 2. Edukacja zdalna z Microsoft Teams (bezpłatny kurs)
 3. Szkolenia dotyczące platformy Microsoft 365

 1. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 2. Główne zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce od 1 września 2020 roku.
 3. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czasie trwania pandemii.
 4. Przedstawienie programu nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie".

Książkowy zawrót głowy