Sokólskie mażoretki wraz z Miejską Orkiestrą Dętą uświetniły jak co roku gminne obchody uroczystości 3- majowych.