Po raz siódmy nasza szkoła przystępuje do Narodowego Czytania. Akcja ta przeprowadzana jest od 2012 r. i co roku bierzemy w niej czynny udział.

W 2012 r. czytano „ Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Rok później cała Polska czytała „ Zemstę” A. Fredry.
W 2014 r. czytaliśmy „ Trylogię” H. Sienkiewicza.
W 2015 „ Lalkę” B. Prusa.
W 2016 „ Quo vadis” H. Sienkiewicza.
W 2017 „ Wesele” St. Wyspiańskiego.
W tym roku para prezydencka zaprosiła Polaków do masowego czytania „Przedwiośnia” St. Żeromskiego, ponieważ przez cały rok obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości , a utwór ten jest doskonałym wspomnieniem tamtych czasów. W taki sposób nasza szkolna biblioteka uczci ten wspaniały jubileusz.
„Przedwiośnie”  to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat Niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.
Biblioteka Szkolna tego dnia zachęciła uczniów do czytania tej pięknej lektury. Czytanie „ Przedwiośnia” niech stanie się inspiracją do podejmowania debaty o sprawach Ojczyzny, o dawnej i o przyszłej Rzeczypospolitej.

Mirosława Woronowicz, Bożena Rudź
i Elżbieta Gryszko