Tykocin to wrota Podlasia - jedna z najstarszych i najpiękniejszych miejscowości na Białostocczyźnie, licząca około 600 lat, nazywana też perłą baroku. To historyczne, królewskie miejsce, malowniczo położone nad rzeką Narew zwiedzili w minioną środę uczniowie klas VA, VC i VD.

Program wycieczki obejmował dwa wątki tematyczne.
Pierwszy dotyczył historii tykocińskich Żydów. Wybudowana w 1642 r. murowana synagoga do dziś pozostaje cenną pamiątką z przeszłości. Uczniowie z zainteresowaniem zwiedzali jej wnętrze, poznając przy okazji zasady religii judaistycznej. W Domu Talmudycznym obejrzeli wystawę prezentującą postać etnografa, folklorysty i krajoznawcy – Zygmunta Glogera, autora „Encyklopedii staropolskiej”. Dopełnieniem tej części wycieczki była wizyta w restauracji „Tejsza”, gdzie uczniowie mieli okazję poczęstować się tradycyjnymi żydowskimi ciasteczkami – hamantaszami, wypiekanymi z okazji święta Purim.
Druga część wycieczki prezentowała niezwykły świat kultury szlacheckiej. Zaczęliśmy ją od wizyty na zamku w Tykocinie. W jego historię wpisanych jest wiele ważnych dla Polski nazwisk. Pod koniec XVI w. starostą tykocińskim był Łukasz Górnicki – sekretarz króla Zygmunta Augusta. Na zamku w Tykocinie zmarł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł. Właśnie tu król August II ustanowił najstarsze odznaczenie państwowe RP – Order Orła Białego. Młodzi uczestnicy wycieczki z uwagą słuchali opowieści przewodniczki.
Spacerując uliczkami Tykocina uczniowie mieli też okazję zobaczyć pomnik Stefana Czarnieckiego - drugi po Kolumnie Zygmunta najstarszy świecki pomnik w Polsce oraz Kościół p.w. Trójcy Świętej – wybudowany dzięki białostockiemu magnatowi, Janowi Klemensowi Branickiemu.
Atmosferę dawnej Polski szlacheckiej uczniowie mogli poczuć, zwiedzając wnętrza Muzeum Oręża Polskiego w Kiermusach. Liczne stroje rycerskie, bogata kolekcja broni białej, niezwykły wystrój wnętrz pozwoliły uczniom na chwilę przenieść się w odległe czasy.
Ta niezwykła podróż „w czasie i przestrzeni” sprawiła, że wszyscy z apetytem zjedli obiad w klimatycznej, szlacheckiej restauracji „Rzym”.
Wycieczka do Tykocina i Kiermus była dla uczniów klas VA, VC i VD nie tylko nietypową lekcją historii, ale także uświadomiła im bogactwo i różnorodność kulturową naszego regionu – Podlasia.

Kierownik wycieczki – Joanna Zajczyk