6 i 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce odbył się mikołajowy kiermasz ciast, z którego całkowity dochód został przeznaczony na pomoc byłej uczennicy szkoły, czynnej wolontariuszce - Joannie Szyłak. Przygotowaniem oraz realizacją zamierzenia zajął się Szkolny Klub Wolontariatu D3C (Dajemy Dobro Drugiemu Człowiekowi), który działa prężnie od dwóch lat, angażując się w szereg charytatywnych akcji oraz zbiórek na rzecz najbardziej potrzebujących.

Ogromne wsparcie Joannie okazali dyrekcja szkoły, rodzicie, nauczyciele oraz administracja szkoły, a także, zawsze skorzy do pomocy, uczniowie. Niebawem podsumowanie akcji zbiórki najpotrzebniejszych tekstyliów oraz karmy dla schroniska, do której przystąpili politycy, przekazując swoje banery wyborcze. 

koordynatorki D3C 

Sylwia Multan Kilczewska, Wioletta Nowik