"Gdy widzę dziecko, ogarniają mnie dwa uczucia:
czułość do tego, kim ono jest,
oraz szacunek
do tego kim może zostać w przyszłości"

L. Pasteur

 Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2019/2020:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 10.00 – 13.00

 

09.45 – 14.45

 09.45 – 14.45

 09.45 – 14.45

10.00 – 14.00

 

Szkolny doradca zawodowy zaprasza również na indywidualne konsultacje:

  • rodziców: w pierwszy wtorek miesiąca - godz. 15.30,
  • uczniów: podczas długich przerwy oraz po skończonych zajęciach.

Doradca zawodowy pomaga uczniom określić predyspozycje zawodowe oraz dokonać trafnego wyboru szkoły i zawodu, doradza, wskazuje, wyjaśnia, informuje, ale ostateczną decyzję podejmuje zawsze uczeń wspólnie z rodzicami. Wybór szkoły ponadpodstawowej to pierwszy ważny krok w karierze. Bez względu na to, czy wybierze się zawód (technikum, branżowa szkoła I stopnia) czy też kształcenie ogólne (liceum ogólnokształcące), ten wybór będzie znacząco wpływał na dalsze decyzje. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje program działań z zakresu doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do trafnego wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Spotkania z doradcą zawodowym odbywają się zazwyczaj na zajęciach wychowawczych oraz podczas konsultacji z uczniami i rodzicami w gabinecie psychologa, w budynku II w sali numer 016.

Marta Doroszkiewicz