Badania ankietowe.

Hasło: badania
Termin zakończenia ankiet: 25 października

Poniżej znajdują się linki do ankiety dla uczniów. Po kliknięciu „wyślij” otworzy się druga strona ankiety.

SP 4-6:
http://badania.corigo.pl/ankieta/464644/sokolka-diagnoza-spoleczna-sp46-badania-standard.html

SP 7-8:
http://badania.corigo.pl/ankieta/464634/sokolka-2019-diagnoza-spoleczna-sp78-badania-standard.html