Dbając o prawidłowy rozwój dzieci w naszej zerówce stosujemy różne metody i techniki podczas zajęć dzięki, którym uczniowie w łatwy sposób przyswajają nowo poznaną wiedzę, a przy okazji mają sporo dobrej zabawy.

Jedną z takich metod jest gimnastyka mózgu, in. Metoda Dennisona ( kinezjologia edukacyjna) - to program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na łatwe uczenie się i na stymulowanie rozwoju. To także program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Zaletą tej metody jest to, że wystarczy poświęcić jej dosłownie kilkanaście minut dziennie, aby w krótkim czasie osiągnąć wymierne, zauważalne rezultaty. Jest to prosta i skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka. Stosując proponowane przez kinezjologię edukacyjną ćwiczenia poprawiamy umiejętności komunikacyjne i koncentracji. Ćwiczenia te usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcie wywołane stresem, podnoszą energię.