Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce są pełnoprawnymi uczniami. W dniu 20 października 2015r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas I.

Na widowni zasiedli pan dyrektor, pani wicedyrektor,  nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz gość specjalny doradca marszałka województwa podlaskiego pan Paweł Żuk. Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęli uczniowie klasy IV, którzy powitali wszystkich zebranych gości oraz przypomnieli, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności SzkołyPodstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. To był wyjątkowy dzień. Uczniowie klas pierwszych gościli w Królestwie Elfów. Zgodnie z tradycją musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Podczas akademii pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, wspólnie śpiewali piosenkę pt. „Podajmy sobie ręce” oraz wzorowo odpowiadali na szereg zadawanych pytań. Po tak wspaniałych występach nie było wątpliwości, że w pełni zasługują na miano uczniów klasy pierwszej. Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali:„(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły(…)”. Wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Pan Paweł Żuk w imieniu marszałka województwa ana Mieczysława Baszko przekazał uczniom gratulacje, piłki sportowe oraz mapy.
Każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie i w radosnym nastroju udała się do swoich sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Autor: Anna Onoszko