Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski.

My również możemy zrobić wiele, aby pokazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera i wziąć udział w akcji Polska na niebiesko. Twoja  decyzja może zmienić świat ludzi z autyzmem na lepszy.

Jak dołączyć?

1. Wejdź na stronę polskananiebiesko.pl i pokaż swoje wsparcie dla osób z autyzmem. 

2. Obejrzyj spoty, filmy:  

Podróż Marii

Jedno pytanie, które zmieni twoje myślenie

Duże sprawy w małych głowach

Tacy jak wy - autyzm

3. Weź udział w naszej inicjatywie i zamanifestuj naszą Integrację.

Stwórzcie w swoich domach instalacje w kolorze niebieskim, zróbcie niebieskie rysunki, ubierzcie się na niebiesko, znajdźcie choć jedną niebieską rzecz, zróbcie  kartkę z napisem na niebiesko  # AUTYZM.  Zróbcie zdjęcie i wyślijcie je do swojej wychowawczyni. Zaczynamy od dzisiaj, aby do najbliższego poniedziałku /29.03.2021r./ zdjęć było jak najwięcej. Opublikujemy je /za Waszą zgodą/ na stronie naszej szkoły.

Do akcji zachęcamy nie tylko uczniów, ale również rodziców, rodzeństwo, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Spróbujmy zrozumieć sposób postrzegania świata przez osoby ze spektrum autyzmu.

Co trzeba wiedzieć o Zespole Aspergera?