23 listopada 2023 roku odbyła się uroczysta sesja w sokólskim magistracie. Uczennice naszej szkoły Patrycja Witulska oraz Natalia Domin zostały wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta.
W obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz jej Zastępcy Adama Kowalczuka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce Daniela Supronika uczniowie sokólskich szkół złożyli ślubowanie. Pani Burmistrz pogratulowała zdobycia mandatu w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

Zdjęcia ze strony: sokolka.pl