Samorząd Szkolny zaprasza wszystkich uczniów na pierwszą w tym roku szkolnym dyskotekę połączoną z otrzęsinami klas IV - tych. Dyskoteka odbędzie się 2 października w godzinach 16:30 - 18:30 na średniej sali gimnastycznej. Klasy czwarte zapraszamy na zabawy "otrzęsinowe" na godzinę 16:00.