Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w biegach przełajowych, które odbędą się 30 września 2020r.

 Z każdej klasy IV- VIII startują chętni uczniowie. Zapisujemy się u swojego nauczyciela wychowania fizycznego.

Zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica oraz kartę startową. Zgody oddajemy nauczycielom wf, z wypełnioną kartą startową biegniemy i oddajemy ją na mecie. Druki są dostępne w pokoju trenerów.

Startujący udają się na stadion z nauczycielami wychowania fizycznego. Zbiórka klas IV-V o godz. 10.40 na boisku szkolnym, klas VI,VII, VIII o godz.11.40. Usprawiedliwienie lekcji 4 i 5 lub 6 i 7 będzie na podstawie list startowych lub zwolnienia się u wychowawcy.

Obowiązuje zakaz startu w obuwiu typu “kolce”. Obowiązuje strój sportowy. Rozgrzewka we własnym zakresie.

Startujemy w kategorii dziewcząt i chłopców klas IV, V, VI, VII, VIII.

Starty rozpoczynamy ok. godz 11.00 od klasy IV i V. Od godz. 12.00 startują klasy Vi, VII i VIII.

Uczniowie klas IV-V mają do pokonania 1 okrążenie ( 400 m), natomiast uczniowie klas VI-VIII 2 okrążenia ( 800 m).

Sukcesywnie startują reprezentanci kolejnych klas na zmianę: dziewczęta, chłopcy.

Po przebiegnięciu trasy ustawiamy się w rzędzie w wyznaczonym tunelu, w kolejności minięcia mety i oddajemy kartę startową.

Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medale, sześciu pierwszych dyplomy.

Wszyscy startujący otrzymają ocenę celującą z wychowania fizycznego.

Startujący są traktowani jako uczniowie biorący udział w “życiu sportowym szkoły” - ważne przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych z wychowania fizycznego.

Strefa kibicowania znajduje się na trybunach. Kibicom nie wolno przebywać na trasie biegu.

Zawodnicy po zakończonych zawodach wracają do szkoły z nauczycielem wf.

W przypadku nieodpowiedniej pogody termin zawodów może zostać przełożony lub odwołany.

Nauczyciele wychowania fizycznego