Serdecznie zapraszamy do udziału w

XX  MISTRZOSTWACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH,

 które odbędą się we czwartek, 28 września 2023r.

 • Z każdej klasy IV- VIII startują chętni uczniowie. Zapisujemy się u swojego nauczyciela wychowania fizycznego.
 • Zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica oraz kartę startową. Druki są dostępne w pokoju trenerów. Zgody oddajecie nauczycielom wychowania fizycznego w terminie do 27 września. Kartę startową otrzymacie w dniu zawodów, biegniecie z nią i oddajecie na mecie.
 • Startujący udają się na stadion z nauczycielami wychowania fizycznego. Zbiórka wszystkich zawodników o godzinie 8.50 na boisku szkolnym. Po sprawdzeniu obecności (i rozdaniu kart startowych) przejście na stadion z wyznaczonym opiekunem.
 • Wychowawcy usprawiedliwiają lekcję 2 i 3 na podstawie list startowych.
 • Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy i zakaz startu w obuwiu typu “kolce”. Rozgrzewka we własnym zakresie.
 • Starty zostaną przeprowadzone osobno w kategorii dziewcząt i chłopców klas IV, V, VI, VII, VIII.
 • Starty rozpoczynamy ok. godz. 9.15 od klas IV. Sukcesywnie startują reprezentanci kolejnych klas na zmianę: dziewczęta, chłopcy.
 • Po przebiegnięciu trasy ustawiamy się w rzędzie w wyznaczonym tunelu, w kolejności minięcia mety i oddajemy kartę startową.
 • Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma medale, sześciu pierwszych dyplomy.
 • Wszyscy startujący otrzymają ocenę celującą z wychowania fizycznego.
 • Startujący są traktowani jako uczniowie biorący udział w “życiu sportowym szkoły” - ważne przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych z wychowania fizycznego.
 • Strefa kibicowania znajduje się na trybunach. Kibicom nie wolno przebywać na trasie biegu.
 • Zawodnicy po zakończonych zawodach wracają do szkoły z wyznaczonym nauczycielem wf.
 • W przypadku nieodpowiedniej pogody termin zawodów może zostać przełożony lub odwołany.

Nauczyciele wychowania fizycznego