Drodzy Rodzice, Uczniowie i Mieszkańcy gminy Sokółka!!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

To projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który będzie mogła wykorzystać w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz naszej szkoły. Zainteresowanych prosimy o przekazanie sprzętu wraz z listą elektrośmieci koordynatorom: Katarzynie Wysztygiel, Ewie Kozak i Krzysztofowi Kiszkiel w godzinach pracy.

"Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!"
Zebrany sprzęt przekazany zostanie firmie Green Office.

Zbieramy:
- komputery,
- drukarki,
- telefony,
- monitory,
- sprzęt RTV i AGD,
- baterie itp.

Termin zbiórki: 27.03- 3.04. 2023r.
Miejsce akcji: Plac przy budynku I pomiędzy budynkiem klas I-III, a świetlicą (od ulicy Pocztowej).