Wojna w Ukrainie spowodowała masowy exodus obywateli tego państwa do naszego kraju. Na mocy specjalnej ustawy utworzono Fundusz Pomocy, zapewniający finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Do polskiego systemu edukacji trafiło wiele ukraińskich dzieci. Aby ułatwić im integrację, zorganizowano dla nich dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego, na których poznawały język oraz kulturę Polski.
W naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym, uczyło się trzynaścioro dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy wykorzystano na zakup podstawowych pomocy szkolnych między innymi: plecaków z wyposażeniem, podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, gier i pomocy dydaktycznych. Ponadto wyposażono pracownie w zestawy komputerowe. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów klas młodszych cieszyła się podłoga interaktywna z dużą ilością gier ruchowych. Dzieci mogły spożytkować swoją energię, ucząc się przy tym zasad współpracy i zdrowej rywalizacji.