Zdobycie tytułu Ambasadora Szkoły to uwieńczenie starań uczniów,  wychowawczego daru rodziców i pracy nauczycieli. W tym roku Rada Pedagogiczna nadała to zaszczytne miano pięćdziesięciu czterem absolwentom naszej szkoły.

Wśród nich są  ci ósmoklasiści, którzy mogą zaimponować ocenami na świadectwach, wspaniałymi sukcesami sportowymi, talentem muzycznym, tytułami laureatów konkursów powiatowych i wojewódzkich, dobrym sercem i umiejętnością niesienia pomocy czy rzetelną pracą na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

 Tegoroczna uroczystość nadania tytułu Ambasadora Szkoły odbyła się 21 czerwca i tradycyjnie przeżywaliśmy ją w gronie wyróżnionych uczniów,  ich rodziców i wychowawców klas ósmych. Zebranym w auli gościom gratulował pan dyrektor Adam Bitiucki,  wręczając pamiątkowe dyplomy. 

 Spotkanie uświetniły występami muzycznymi trzy utalentowane  ósmoklasistki również uhonorowane tym zaszczytnym tytułem. Uroczystość została zorganizowana przez uczennice klas siódmych i ich wychowawczynie.