W piątek, 23 czerwca na boisku sportowym Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce zebrała się liczna rzesza uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2022/2023.  

Dyrektor szkoły podziękował wszystkim za czas trudnej, wytężonej pracy, pogratulował uczniom sukcesów edukacyjnych i uzyskania promocji do następnej klasy. W sposób szczególnie uroczysty pożegnał absolwentów naszej szkoły, którzy po złożonym ślubowaniu otrzymali z rąk dyrektora świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

Obecny na uroczystości pan Adam Marian Kowalczuk odczytał list skierowany do społeczności naszej szkoły przez Burmistrz Sokółki, panią Ewę Kulikowską. Wybrzmiały w nim ważne słowa: „Jestem przekonana, że szkolne osiągnięcia Państwa dzieci stanowią powód do dumy, a trud wychowawczy zaowocuje pomyślną przyszłością”. Pani Burmistrz przekazała też uczniom, rodzicom i nauczycielom życzenia bezpiecznych, zdrowych i przede wszystkim pogodnych dni należytego odpoczynku. „Niech będą one czasem zasłużonego wytchnienia od zawodowych obowiązków, a zgromadzona podczas wakacyjnych tygodni energia pozwoli na powrót do kolejnych zadań i planów w nowym roku szkolnym”.

 Do tych życzeń dołączyła się również pani Dorota Augustynowicz, przewodnicząca Rady Rodziców przy SP1.

 Wręczanie przez wychowawców klas świadectw promocyjnych i nagród książkowych za sukcesy w nauce było ostatnim punktem uroczystości.

Tak więc, żegnaj, szkoło! Witajcie wakacje!