Drodzy Ósmoklasiści!

Znane są już terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, oznacza to, że w najbliższym czasie będziecie dokonywać jednego z ważniejszych wyborów w Waszym życiu – wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej.

Harmonogram tegorocznej rekrutacji:

➢ Wybór szkoły ponadpodstawowej, ewentualnie 3 szkół;

➢ 14 – 16.05.2024 - Egzaminy ósmoklasisty;

➢ 13.05 - 18.06.2024 do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego;

➢ 15.05 - 29.05.2024 - Złożenie dokumentów i wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i specjalnych klas wymagających wcześniejszego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej. Sprawdziany i próby zostaną przeprowadzone w terminie 31.05 - 07.06.2024, wyniki podane będą do 10.06.2024;

➢ 13.05 – 17.07.2024 – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie, które odbywają się zazwyczaj w szkołach ponadpodstawowych na początku lipca.

➢ 21.06 – 09.07.2024 do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można również dokonywać zmian wyboru szkół;

➢ 16.07.2024 do godz. 10.00 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

➢ do 19.07.2024 do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

➢ 22.07.2024 do godz. 10.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

* do 25.07.2024 - Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni.

➢ 23.07.2024 – Udostępnienie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Pamiętajcie, aby dokonać trafnego i mądrego wyboru szkoły ponadpodstawowej, warto najpierw poznać oferty szkół ponadpodstawowych, zasady i terminy związane z rekrutacją, później odpowiedzieć sobie na pytania: co jest tak naprawdę ważne dla mnie? Czy chcę dalej się uczyć, potem pójść na studia, czy może zdobyć zawód i jak najszybciej znaleźć pracę? Jaki typ szkoły będzie dla mnie najkorzystniejszy - TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy może SZKOŁA BRANŻOWA? Wybór szkoły ponadpodstawowej należy szczegółowo przedyskutować z rodzicami, bowiem to oni są najlepszymi doradcami. Ja również służę pomocą i wsparciem.
W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się ze mną osobiście w godzinach konsultacji, przez dziennik elektroniczny, Messenger, Facebook lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można się też ze mną umówić na indywidualne konsultacje, wspólnie ustalimy termin i formę kontaktu.

Marta Doroszkiewicz