Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i obecnie obchodzony jest już na całym świecie. Na stronie: www.saferinternetday.org zapoznać się można z podjętymi i zrealizowanymi działaniami oraz listą państw, instytucji biorących udział w tym ważnym wydarzeniu.

Głównym celem DBI jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych dzieci i młodzieży, zapoznanie rodziców, nauczycieli oraz wychowawców z promocją pozytywnego wykorzystywania internetu.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada 6 lutego, ale jego obchody trwać będą w całej Polsce do końca marca i realizowane będą w formie lokalnych inicjatyw edukacyjnych. Nasza szkoła została zgłoszona do bazy inicjatyw ogólnopolskich i już realizujemy działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w sieci wśród naszych uczniów. Od 5 lutego odbywają się w naszej szkole zajęcia związane z tą tematyką. W ramach lekcji informatyki w klasach czwartych rozpoczęto realizację cyklu zajęć o zasadach bezpieczeństwa w Internecie, opracowanych przez Cyber Academy. Zrealizowaliśmy już pięć zajęć, których tematem były: hasła, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, ochrona prywatności, bezpieczeństwo, zdrowe nawyki. Klasy piąte i szóste skorzystały z interakcji i zabawy z chatbotami, znajdującymi się na kartach Szkoły Sieci Społecznościowych. O dalszych działaniach będziemy informować na stronie szkoły.

Organizatorki:
Barbara Jolanta Muszyńska
Marta Doroszkiewicz