Drodzy uczniowie klas VIII, znane są już terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, oznacza to, że w najbliższym czasie będziecie dokonywać jednego z ważniejszych wyborów w Waszym życiu - wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 • 24 – 26.05.2022 - Egzaminy ósmoklasisty;

 • 16.05 - 20.06.2022 do godz. 15.00- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

 • 16.05 - 31.05.2022 - Złożenie dokumentów i wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i specjalnych klas wymagających wcześniejszego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej. Sprawdziany i próby zostaną przeprowadzone w terminie 01-10.06.2022, wyniki podane będą do 15.06.2022;

 • 24.06 – 13.07.2022 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

 • 16.05 – 13.07.2022 – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

 • 21.07.2022 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 • 21.07 - 29.07.2022
  – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
  - W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 • 01.08.2022 do godz. 10.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • 02.08.2022 – Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie kuratorium informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.

Aby dokonać trafnego i mądrego wyboru szkoły ponadpodstawowej, warto najpierw poznać oferty szkół ponadpodstawowych, zasady i terminy związane z rekrutacją, później odpowiedzieć sobie na pytania: co jest tak naprawdę ważne dla mnie? Czy chcę dalej się uczyć, potem pójść na studia, czy może zdobyć zawód i jak najszybciej znaleźć pracę? Jaki typ szkoły będzie dla mnie najkorzystniejszy - TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy może SZKOŁA BRANŻOWA? Wybór szkoły ponadpodstawowej należy szczegółowo przedyskutować z rodzicami, bowiem to oni są najlepszymi doradcami. Ja również służę pomocą i wsparciem, wystarczy tylko do mnie napisać lub aktywnie uczestniczyć w zajęciach z doradztwa zawodowego.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się ze mną przez dziennik elektroniczny, Messenger lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Można się też ze mną umówić na indywidualne konsultacje, wspólnie ustalimy termin i formę kontaktu.

Marta Doroszkiewicz


Szkoły ponadpodstawowe, które przysłały nam swoje oferty edukacyjne

 1. Zespół Szkół w Sokółce.
 2. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku.
 4. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
 5. Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 6. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
 7. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku
 8. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
 9. IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwid
 10. Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie
 11. Informator o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim.
 12. Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych w Białymstoku
 13. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie